ACCUEIL Milieu Syst.Faun. FicheEsp. Biblio Culturel
Généralités Classifications Inventaire Liste espèces Descriptions originales

Liste des descriptions

Stål, 1878
STÅL C., 1878.- Systema Acridiodeorum. Essai d'une systématisation des Acridiodées.- Bihang till Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar, Stockholm, 5 (4) : 1-100..

Taxons décrits
(ordre des noms actuels)
Anthermus granosus, p. 68-69

Anthermus granosus, p. 68-69

68 STÅL, SYSTEMA ACRIDIODEORUM
----------------

************

ANTHERMUS STÅL

1. A. granosus STÅL. - Dilute olivaceo-virescens, parce pilosus;
elytris apicem versus subdecoloribus et hyalinis, areis costali et anali
leviter subsanguineo-indutis ; alis ante medium roseis, pone medium
decoloribus ; apice tibiarum posticarum articulisque basalibus tarsorum
posticorum subsanguineis.
M. Long. 19 mill.

M. Segmentum dorsale ultimum apice sensim obtuse emargi-
natum ; lamina supraanalis longior quam latior, a basi ad medium
lateribus parallelis instructa, deiw apicem versus sensim rotundato-
angustata, apice subacuminata, sulco longitudinali instructa ; cerci


BIHANG TILL K. SV. VET.-AKAD. HANDL. BAND 5. N:O 4 69

sat longi, teretes, sensim gracilescentes, apice furcati ; lamina sub-
genitalis nonnihil producta, sensim angustata.
Patria : Port Natal. (Coll. BRUNNER.)
Habitu et forma partium plurimarum, structuraque sternorum
speciebus typicis Catantopis simillimus, intervallo oculorum autem latiore
costaque frontali in medio coarctata et pone antennas sensim fortius
angustata divergens. Frons, genae, pronotum et pleura distinctissime
granulata, vertex remotius et obsoletius granulatus, fastigium laevigatum.
Frons nonnihil obliqua. Costa frontalis in medio leviter coarctata, ante
medium lateribus parallelis instructa, inter antennas latior, hinc basin
et ocellum versus sensim angustata, basi fortiter angustata. Fastigium
subhorizontale, obtuse triangulare, apice rotundatum, marginibus sub-
elevatis. Antennae crassiusculae, leviter depressae, anguste ensiformes,
capite pronotoque nonnihil longiores. Pronotum dorso obtusissime
teres, carina subtili percurrente iustructum, lobis ambobus aeque
longis, postico posterius angulum obtusum formans. Elytra augustiu-
scula, ultra medium sat dense irregulariterque reticulata, apicem fe-
morum posticorum superantia. Tuberculum prosternale cylindricum,
obtusum. Pedes remote setosi. Femora postica modice lata, mar-
gine dorsali distincte et minus dense serrato. Tibiae posticae extus
spinis septem vel octo armatae.

************

© 2005, Mestre J. & Chiffaud J.
Dernière mise à jour : octobre 2005