ACCUEIL Milieu Syst.Faun. FicheEsp. Biblio Culturel
Généralités Classifications Inventaire Liste espèces Descriptions originales

Liste des descriptions

Karsch, 1896 (1 < 2 > 3 > 4)
Neue Orthoptera aus dem tropischen Afrika.- Stettiner Entomologische Zeitung, 57 : 242-359, 44 fig.

Taxons décrits
(ordre des noms actuels)

1

Allotriusia eurycera, p. 306
Apoboleus ludius (Ptemoblax ludius), p. 311, fig. 30
Badistica lauta, p. 282, fig. 16
Brachycrotaphus buettneri (B. büttneri), p. 261-262, fig. 9

2 Bryophyma decipiens (Cyrtacanthacris decipiens), p. 298-299, fig. 23
Bryophyma tectifera (Cyrtacanthacris tectifera), p. 299-300, fig. 23
Carydana agomena (Caryanda agomena), p. 282
Faureia milanjica (Rhaphotittha milanjica), p. 258-259
Glyphoclonus miripennis, p. 250, fig. 2
Jasomenia sansibara (Epacromia sansibara), p. 264-265
3 Odontomelus scalatus scalatus (Amphicremna scalata), p. 251, fig. 3
Orthacanthacris humilicrus (Cyrtacanthacris humilicrus), p. 301-303, fig. 25
Paracinema luculenta
, p. 254, fig. 6
Pododula ancisa, p. 283, fig. 17
4 Rhaphotittha levis, p. 257
Ritchiella baumanni (Cyrtacanthacris baumanni), p. 293-294, fig. 22
Tristria conops, p. 284-285, fig. 18
Tristria marginicosta, p. 285-286

Bryophyma decipiens (Cyrtacanthacris decipiens), p. 298-299, fig. 23
Fiche espèce >

298
-----------------

************

61. Cyrtacanthacris decipiens n. sp. Fig. 23 F


Fig. 23. Cyrtacanthacris decipiens

Roseus, antenn-
nis nigris, alis
succineis, femori-
bus posticis carina
inferoexterna a basi
ultra medium, ca-
rina superexterna
a basi usque ad
medium, tibiis po-
sticis superne co-
rallinis, spinis apice
nigris.
M, F.
Long. corporis
M 35, F 56, pro-
noti
M 9, F 14,
elytri
M 32, F 49,
femoris postici
M
20,5, F 28 mill.

Vertex con-
vexus, inter oculos
latus, fastigio de-
clivi in costam

-----------------
Stett. entomol. Zeit. 1896.

 

Bryophyma tectifera (Cyrtacanthacris tectiferus), p. 299-300, fig. 24

299
-----------------

************

62. Cyrtacanthacris tectiferus n. sp. Fig. 24 F

Rufo-cinereus, opacus, carina media nec non rugulis pronoti
ferrugineis, nitidiusculis, pedibus fusco-variegatis, denticulis cari-
narum speromediae et superoexternae femorum posticorum nec
non spinis tibiarum apice nigris, elytris venis fuscis, area radiali
maculis fuscis subannuliformibus, apicem versus maculis fuscis
irregularibus signatis, alis hyalinis, apice infumatis.
M, F.
Long. corporis M 39, F 53, pronoti M 8,3, F 11, elytri
M 38,5, F 46, femoris postici M 20, F 24 mill.
Vertex carinatus, fastigio declivi, alte sulcato, in costam
frontalem basi convexam, infra ocellum sulcatam, sensim transiente.
Pronotum tectiforme, margine postico angulari, limbato, carina
media arcuata, sulcic tribus profunde intersecta. Tuberculum

-----------------
Stett. entomol. Zeit. 1896.


Bryophyma tectifera
Fig. 24. Cyrtacanthacris tectiferus.
300
-----------------

prosternale crassum,
rectum, teres, apice
rotundato, obtuso.
Elytra longa, sat an-
gusta, femora postica
longe superantia. Pe-
des crassi ; femora
postica validissima,
apicem abdominis
haud attingentia, ca-
rinis supermedia et
superexterna serrato-
dentatis ; tibiae cras-
sae, breves, superne
in margine exteriore
spinis 8, in margine
interiore spinis 10 ar-
matae. Lamina supra-
analis maris longior

quam latior, apicem versus sensim angustata, apice rotundato,
per medium elevata et basi sulcata. Cerci maris breves, com-
pressi, apice mucronato incurvo. Segmentum genitale maris
magum, apice latum, trilobum, lobo medio magis producto.
Habitat : Africa occidentalis, Togo, Misahöhe,
M : 30. VI. 1894,
F : 4. V. 1894 (Ernst Baumann).

************

-----------------
Stett. entomol. Zeit. 1896.

 

Carydana agomena (Caryanda agomena), p. 282
Fiche espèce >

282
-----------------

************

45. Caryanda agomena n. sp.

Testaceo-flavescens, plus minus infuscata, capite pone oculos,
lobis deflexis pronoti, mesopleuris nec non vitta
laterali circiter usque ad medium abdominis pertinente nigra
nitida, metapleuris macula obliqua flava signatis, elytris fuscis
vel nigris margine interno late testaceo-fusco, pedibus testaceo-
flavis vel flavidis, femoribus posticis annulis duobus nigris inter-
dum interruptis, lateribus genicularum nigris, tibiis basi nigris,
inferne fuscis, superne utrinque nigro-marginatis, prope basin
annulo flavo signatis.
M, F.
Long. corporis
M 13, F 17, pronoti M 3, F 4, elytri M 2,5,
F 3, femoris postici M 7, F 9,5 mill.
Frons et pronotum sat fortifer punctata. Elytra brevia,
segmenti primi abdominis marginem posticum attingentia vel (
F)
superantia, tympana igitur tegentia. Cerci maris teretes, breves,
recti, apicem versus sensim acumnati, laminam supranalem vix
superantes. Lamina subgenitalis maris brevis, obtuse rotundata.
Habitat : Africa occidentalis, Togo, Misahöhe (Ernst Baumann).

************

 

Faureia milanjica (Rhaphotittha milanjica), p. 258-259

258
-----------------

************

21. Rhaphotittha milanjica n. sp.

Flavo-testacea, fronte nigro-punctata, capite superne et pone
oculos, pronoto toto, limbo marginis inferi loborum lateralium
pronoti pa1lide testaceo excepto, nigro, elytris vitreis, tertia parte
basa1i fuscis, alis hyalinis, mesosterno vitta arcuata posterius
aperta et in latera metasterni paullo transiente incluso, pedibus

-----------------
Stett. entomol. Zeit. 1896.


259
-----------------

************

anteriobus concoloribus, femoribus posticis superne fascia media
in aream externomediam et internomediam paullo transiente, nec
non fascia posteriore areae externomediae latitudinem totam
occupante nigra, geniculis superne fuscis, lobo geniculari basi
nigrescente, areae externomediae margine superiore nigro, area
inferoexterna a basi ultra medium nigra nitida.
F
Long. corporis cc. 28, pronoti 4,5, elytri 22, femoris postici
14,2 mill.
Vertex tricarinatus, inter oculos latus. Pronotum rugoso-
punctatum, dorso carina media longitudinali distincta instructo,
marginibus lateralibus dorsi laevigatis, haud carinatis. Lobi meso-
sternales minus late distantes, lobi metasternales sutura longa
contigui.
Habitat : Africa orientalis, territorium Nyassa, Milanji (Brown).

************
-----------------
Stett. entomol. Zeit. 1896.

 

Glyphoclonus miripennis, p. 250


Fig. 2.
Glyphoclonus miripennis

250
-----------------

9. Glyphoconus miripennis n. sp.
Fig. 2

Canescens, alarum vitta transversa
falcata ante medium posita nigricante.
Caput, sterna, pedes pilis brevibus
rigidis concoloribus sparse vestita.
F.
Long. corp. 35, antennae 12,
verticis cum festigio 7,7, pronoti 5,3,
elytri 30, femoris postici 14 mill.
Habitat : Africa orientalis, Terri-
torium Nyassa, Milangi (Brown).

************
-----------------
Stett. entomol. Zeit. 1896.

 

Jasomenia sansibara (Epacromia sansibara), p. 264-265

264
-----------------

************

27. Epacromia sansibara n. sp.

Ferrugineo-flava, superne fusco-marmorata, capite pone
oculos vitta per latera pronoti posterius sensim dilatata continuata
fusca, pallide irrorata, vertice punctis fuscis notato, pedibus an-
teriribus maculis parvis fuscis sparsis, femoribus posticis superne
fasciis tribus transversis fuscis pallide irroratis nec non apice fusco
et pallidius irrorato, latere interno pallido geniculo atro excepto con-
colore, tibiis posticis flavidis, basi parteque tertia apicali fuscis et ante
medium annulo fusco signatis, superne apicem versus in coerules-
centem vergentibus, elytris hyalinis, a basi medium fuscis

-----------------
Stett. entomol. Zeit. 1896.


265
-----------------

************

minutissime pallide marmoratis, maculis majoribus pallidis nullis
signatis, campo anali flavescente, alis vitrinis, venis venulisque
fuscis, basi ipsa albicante opaca.
F.
Long. corporis fere 23, pronoti 4,5, elytri 22, femoris
postici 13 mill.
Vertex valde convexus, fastigio declivi, foveolis triquetris,
planiusculis, punctatis. Costa frontalis plane sulcata. Antennae
basin pronoti subattingentes. Pronotum superne concaviusculum,
ante medium distincte constrictum, carina media percurrente
instructum. Elytra vena interculata a medio ad venam radialem
sensim magis appropinquata quam ad venam ulnarem.
Epacromiae tergestinae finitimum, differt praccipue vena
intercalata elytrorum apicem versus ad venam radialem appro-
pinquante.
Habitat : Africa orientalis, Usáramo (Dr. Frantz Stuhlmann).

************
-----------------
Stett. entomol. Zeit. 1896.

© 2005, Mestre J. & Chiffaud J.
Dernière mise à jour : Janvier 2007